НАГЍЗНУВАНЕ

НАГЍЗНУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от нагизнувам и от нагизнувам се; нагизване.

Списък на думите по буква