НАГЛАВЯ̀ВАМ

НАГЛАВЯ̀ВАМ, -аш, несв.; наглавя̀, ‑ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Диал. Главя, наемам много хора, мнозина на работа; напазарявам, главявам, наценявам, наценувам. "Като се върнем — викат [Слави и Медичко] — все с чехли ще тропка мама и в коприна ще шуми.. Пък за работата слуги ще наглавим." Ил. Волен, РК, 37. Наглави Тодор овчери, / овчари и говедари, / та па ги подир покарал / към.. долен вилеят. Нар. пес., СбБрМ, 192. Енки Никола думаше: / .. / направи ща си ханове, / отвори ща си дюгени, / наглави ща си ратаи, / пи ща си вино, ракия. Нар. пес., СбВСт, 756. наглавявам се, наглавя се страд.

Списък на думите по буква