НАГЛАВЯ̀ВАНЕ

НАГЛАВЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наглявявам и от наглавявам се; напазаряване, наценяване, наценуване.

Списък на думите по буква