НАГЛА̀ЖДАНЕ

НАГЛА̀ЖДАНЕ ср. Отгл. същ. от наглаждам и от наглаждам се.

Списък на думите по буква