НАГЛА̀СА

НАГЛА̀СА ж. Спонтанна, инстинктивна или вродена склонност на някого към определен начин на мислене, на поведение или към определена реакция. Сега зная, че някогашната ми доброволна изолация от света на книгите не е била чак толкова противопоказна на духовната ми нагласа. А. Гуляшки, ДМС, 183. Интересно е, че Иван Хаджийски като Христо Ясенов,..- Майстора и много други наши изтъкнати интелектуалци с нетърговска нагласа е трябвало да премине през свищовската Търговска гимназия. Е. Каранфилов, Б III, 255. Остър дифузен нефрит се развива и в 5-10% от случаите на ревматизъм у децата. Среща се и след различни ваксинации като израз на алергична нагласа на организма. К. Рашков и др., ДБ, 270. // Съзнателно предизвикано психическо състояние на готовност, подготвеност за нещо; настройка. — Не търси с поглед инструктора, все едно, че той е на мястото си, зад тебе. С такава психическа нагласа седни в самолета. Имай вяра в себе си! А. Станоев, П, 107. Отново липсата на твърдост в психическата нагласа стана причина полувремето [на баскетболната среща] да завърши в наша вреда. П. Вежинов, ДМ, 70. Първото условие за успешно заучване е нагласа за за‑

помняне: трябва да си поставим задача да запомним и да подчиним цялата организация на работата си на тая задача. Псих. Х кл, 99. След всяко представление на "Живият труп" Сарафов дълги минути не е могъл да приказва с никого. Така се е вживявал в героя си,.., че всяко общение с хората, което би го извело изведнъж от душевната нагласа и атмосфера на забележителния Толстоев герой, е било нежелателно, мъчително. Ст. Грудев, ББ, 97.

2. Рядко. Ред, подредба, уредба, устройство. След всичко, което видя в стаята на младоженците, старият Гашков усети някакво ново чувство на уважение към младата си снаха. В тази уредба имаше нещо от нагласата в гостните стаи на заможните граждани. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 148. — Дядо Вичо, ти май че много си ги нагласил и подредил тези песни! Тогава дядо Вичо отговори: — Другари, без нагласа тая работа не може. А. Каралийчев, С, 187. Науката не е намерила още никаква гаранция против възможното сблъскване с някоя комета; обаче изследванието на строгата нагласа на нашата собствена [слънчева] система,.., вижда са достаточно да свидетелствува, че в миналото не са е случило никакво разстройство от подобна причина. Д. Витанов, НС (превод), 145.

3. Остар. Уговорка, уговаряне на нещо. През 1856, аз изново ходих в Цариград, пак против Неофита, но тоя път не като частно лице, но като упълномощен представител от Търновската епархия и то не сам, но с няколко души другари, еднакво упълномощени, като мене.. Нагласата за нашето отивание стана след предварително тайно споразумение. П. Р. Славейков, БП II, VIII.

Списък на думите по буква