НАГЛАСЀНО

НАГЛАСЀНО нареч. Рядко. С предварителен умисъл, предварително подготвено. Точно в тоя миг, сякаш нагласено, в книжарницата влезе одевешният студент. Д. Калфов, Избр. разк. 297.

Списък на думите по буква