НАГЛАСЀНОСТ

НАГЛАСЀНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Качество на нагласен; преднамереност, престореност. Нека читателят ми прости, ако долови несръчна нагласеност в думите ми. Й. Радичков, НД, 195. В противовес на литературщината и нагласеността, срещани в творби от миналото (..), сега се налага тенденцията, литературата да се приближи да живота и естествените му форми. С, 1972, кн. 9, 181.

Списък на думите по буква