НАГЛА̀СЯНЕ

НАГЛА̀СЯНЕ ср. Отгл. същ. от нагласям и от нагласям се; нагласяване. Поради това, че околната среда е в постоянно колебание, постоянна промяна, налага се нервните процеси да обладават и третото важно качество — по-голяма подвижност, способност за по-бързо нагласяне към променящата се външна обстановка. ПР, 1953, кн. 1, 33.

Списък на думите по буква