НА̀ГЛЕД

НА̀ГЛЕД м. Рядко. Книж. 1. Виждане, възприемане на действителността. Ето защо Раковски, какъвто ни го е нарисувал Вазов, ще остане и тогава, когато научното изследване ще иска да провери черта по черта правдивостта и приликата на образа с оригинала, когато ще се разложи това, което поетът по вътрешен наглед е успял да събере в едно сгъстено цяло. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 333. В какво се състои тази образна обобщеност в поезията на Вапцаров? Очевидно тук въпросът не се отнася до формалните изразни средства на художествената реч, а до образния наглед на художественото възприятие. С, 1951, кн. 2, 129.

2. Образ. Който познава неговите [на Гьоте] максими и рефлекси,.. той ще разбере високата стойност на поетическите неща.., които предават етическите и всякакви други по-общи концепции в нагледи от живота, в разказ от историята, в легенди от старината. М. Арнаудов, Г, 78.

3. Остар. Наглеждане, контрол. Моите преводи са направени по 6-то издание (1906), печатано под нагледа на Корпива. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 38.

НАГЛЀД

НАГЛЀД нареч. 1. На външен вид, според външния вид; външно. Тоя път в каруцата беше още млада наглед жена — майката на Минка. Й. Йовков, ЖС, 23. И къщата им бе също тъй особена. Наглед тя е стара, ниска, прихлупена. Т. Влайков, Съч. II, 206. Купът на улицата растеше и дядо Нистор забеляза, че хората, които го съставляваха, бяха по-чистичко облечени и по-солидни наглед. Ив. Вазов, Съч. VII, 101. Накараха изкуствената птица да пее сама. Тя имаше също такъв успех, както и истинската, и при това беше много по-красива наглед, защото бе обсипана със скъпоценни камъни като брошка. Св. Минков, СЦ (превод), 10.

2. Както изглежда, както се струва на човек, погледнато отстрани, отвън, но без да съответствува на действителното състояние; привидно. Илия казва това наглед равноду‑

шно и спокойно, но той чака и с усмихнати и дяволити очи следи Никола. Й. Йовков, Разк. I, 24. Виж ги селските клюкарки! Могат да отровят душата на човека .. Уж това са дреболии наглед, а какви неприятни неща ти причиняват. Кр. Григоров, ОНУ, 146. // На пръв поглед; видимо. Разхождайки се из Букурещ .. се натъкнахме на една сграда, при входа на която имаше поставена мраморна плоча, наглед без никакъв надпис. При по-внимателно взиране разбрахме, че има надпис. Г. Белев, КР, 27. Преподавателят по френски език не живееше с живота на Военното училище .. Наглед сякаш не забелязваше и индивидуалните особеност на своите ученици. Е. Каранфилов, Б III, 209. Учените са се усъмнили и в неизменната наглед скорост, с която Земята се върти около оста си. К, 1963, кн. 3, 30.

Списък на думите по буква