НАГЛЀДУВАНЕ

НАГЛЀДУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от нагледувам и от нагледувам се; нагледване, наглеждане. Дните изминуваха и позволението да оставя Новара никак не идеше. Най-после, сутринта на 16 септември, това позволение ми се даде, и сяко нагледуване на карабинерите престана. Др. Цанков, ТМ (превод), 235.

Списък на думите по буква