НАГЛЀЖДАМ

НАГЛЀЖДАМ, -аш, несв.; наглѐдам, ‑аш, св., прех. 1. Обикн. в несв. Полагам грижи, погрижвам се периодично или отвреме-навреме за някого или за нещо. Боян скоро легна болен от пневмония.. Наглеждаше го [Ана], вареше му чай, слагаше на челото му оцетни кърпи. М. Грубешлиева, ПИУ, 78. Можеше ли да я обвинява в притворство? И не му ли беше предана жена, не го ли наглеждаше с любов. А. Гуляшки, ЗВ, 175. Хората бяха по къра, та селото изглеждаше безлюдно. Само тук-там из дворовете се мяркаха боси бабички и деца, останали да наглеждат кокошките. Ем. Станев, ИК I и

II, 5. Беше през войната. Току бе завършил института, но имаше да взима изпити. Нае три кошера от чичо си — хем да ги наглежда, хем да учи. Д. Дублев, ПП, 60.

2. Проверявам някого или нещо, като периодично го наблюдавам, като следя, проследявам неговото състояние, неговите действия и под.; надзиравам, контролирам. Дочка беше оставила настрана чорапчето, което плетеше, и дотолкова беше се заплеснала в ръцете на зълва си, че нито веднъж не бе се обърнала да нагледа двегодишното си момченце. Г. Караславов, ОХ I, 14. Една група [мореплаватели] от по-големите отиде към водата да лови риба .. Другите бяха оставени да подържат огъня и наглеждат плавателните съдове. П. Здравков, НД, 41. Учениците ще си издерат очите из двора, а няма кой да ги нагледа. Й. Йовков, Разк. III, 11. На вратата на бараката ни стоеха постоянно две лица; един стражар, да наглежда движенията ни и един шоп от село Желюша. Ив. Вазов, Съч. ХII, 93. Нагледай млякото да не изкипи. ● Непрех. Остар. Председателят на съда оправя хода на съдебното дирение, наглежда върху реда на обясненията, на възраженията и на бележките. ВП, 110. // Със следв. подч. изр. Следя, наблюдавам някакво действие, обикн. с цел то да се извършва правилно; внимавам. И макар, че искаше да се откъсне и да види какво става там, па и да наглежда какво вършат синовете и чираците му, Геньо постоя още малко и след това поведе гостите си надолу. Г. Караславов, СИ, 72. — Па се канете! — обръща се към гостите мама, която е все на крак и наглежда има ли навсякъде по софрата гозба. Т. Влайков, Пр I, 231. Горският беше много зает с работа: наглеждаше дали се поставят правилно фигурите. Й. Йовков, Разк. I, 238. наглеждам се, нагледам се I. Страд. от наглеждам. Дрехите в казана се наглеждат час по час. Л. Стоянов, Х, 118. — Не мога да смогна .. , пък и детето трябва да се наглежда. Бабата съвсем падна. И. Петров, НЛ, 222. II. Взаим. от наглеждам. Нямаше откъде да се изкара някой лев дори за хляб. Но ние бяхме "вярна и сговорна дружина" — подкрепяхме се, помагахме си, наглеждахме се. Г. Караславов, Съч. IV, 324. Истина е, че у нас има винаги две партии, които са борят помежду си с перото и с интригите .. Тия две партии наглеждат са една друга. Ив. Адженов, ВК (превод), 93.

НАГЛЀЖДАМ

НАГЛЀЖДАМ СЕ, -аш се, несв.; наглѐдам се, -аш се, св., непрех. Гледам дълго, до насита или втръсване, пресищане. Народът отиваше на война. Отиваше както винаги — със сълзи, със смях, с цветя. И с една надежда, стаена в мислите, в очите, нагледали се на кръв и на войни: "Дано тази е последната". Ем. Манов, ДСР, 6. — Не ща грозна [жена]! — противеше се Цветан. — Нагледал съм се на грозотия! В. Пламенов, ПА, 31. // След отриц. не или гл. с отриц. Насищам се да гледам. Хубостта на Цветана нямаше изказ. Бяла, румяна, черни очи, вити вежди, алени устни, тънка снага, дълги коси, да гледаш да се не нагледаш. К. Величков, ПССъч. I, 155. Още същия ден се качихме на влака. Марин не се откъсваше от прозореца — просто не можеше да се нагледа на високите планински върхове. М. Марчевски, ТС, 11. Моите очи се не наглеждат, / моите уши се не наслушват. Ел. Багряна, ВС, 33.

Списък на думите по буква