НАГЛЀЗВАМ

НАГЛЀЗВАМ СЕ, -аш се, несв.; наглѐзя се, -иш се, мин. св., ‑их се, св., непрех. Рядко. Глезя се до насита. Откак е дошло при баба си, внучето се наглези.

Списък на думите по буква