НАГЛО̀ЖДВАНЕ

НАГЛО̀ЖДВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от наглождвам и от наглождвам се.

Списък на думите по буква