НАГМЀЧКВАНЕ

НАГМЀЧКВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагмечквам и от нагмечквам се; намачкване.

Списък на думите по буква