НАГНЕВЯ̀ВАНЕ

НАГНЕВЯ̀ВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от нагневявам се; разгневяване.

Списък на думите по буква