НАГНЀЗДВАМ

НАГНЀЗДВАМ, -аш, несв.; нагнѐздя, ‑иш, мин. св. -их, св., прех. Диал. Вмествам, разполагам нещо в тясно или прикирито място като в гнездо; загнездвам. Главний град Спарта лежал на ребрата на бърдото .. и представлявал купчини от къщи, нагнездени по хълмовете. Н. Михайловски, РВИ (превод), 75. нагнездвам се, нагнездя се страд.

НАГНЀЗДВАМ СЕ несв.; нагнѐздя се св., непрех. Разг. 1. Настанявам се, намествам се в тясно или прикрито място като в гнездо; вгнездявам се, вгнездвам се, загнездвам се, напъхвам се, намушквам се. Понякога подтривах котето, да не ми пречи .. Най-големият му номер беше да се нагнездва в маншета на панталона ми и там да се опитва да спи. Д. Цончев, М, 82. Пещерата има длъжина около 5-6 аршина, височина 1 1/2-2, а на широчина около един аршин само, така щото ние четирима трябваше да са нагнездим един по един на длъжина отвън навътря, като в улей на воденица. З. Стоянов, ЗБВ II, 270.

2. Обикн. мн. и 3 л. ед. Разполагаме се в голямо количество. Немците налягали все повече и повече на изток и поляците .. трябвало също тъй да наченат с тях жестока борба не само на запад, но и на север, дето .. ся нагнездили хищните немски рицари. П. Р. Славейков, Ч, 1874, бр. 2, 36.

3. Натъпквам се, изпълвам се с нещо в голямо количество, много. Успокоявам го, че може да нагласи къщата си по-късно по вкуса си, според нуждите си. — Ами пари? .. Ами тия дъски по тавана, дето вече се нагнездиха с дървеници? З. Сребров, Избр. разк., 202.

Списък на думите по буква