НАГНЕТА̀

НАГНЕТА̀. Вж. нагнитам.

Списък на думите по буква