НАГНЕТА̀ТЕЛ

НАГНЕТА̀ТЕЛ, -ят, -я, мн. -и, м. Техн. Компресор. За особено увеличение на мощността се прилага внасянето в цилиндъра на предварително сгъстен въздух .. с особен нагнетател. К. Славомиров, Т, 450.

Списък на думите по буква