НАГНЕТА̀ТЕЛЕН

НАГНЕТА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. ‑лни, прил. Техн. Който е свързан с нагнетяване; компресорен. Когато вентилаторът служи за нагнетяване на пресния въздух в помещението, а през процепите навън излиза замърсеният, инсталацията се нарича нагнетателна. Й. Вучев и др., О, 128. Новата тунелна пещ е снабдена с допълнително обезопасяващо устройство. То представлява клапа, свързана с електрически прекъсвач, която е поставена в нагнетателната тръба пред електрическия калорифер. ВН, 1961, бр. 3122, 1. Нагнетателен резервоар. Нагнетателна помпа. Нагнетателен клапан. Нагнетателен ход. Нагнетателен отвор на помпата.

Списък на думите по буква