НАГНЕТЯ̀ВАМ

НАГНЕТЯ̀ВАМ, -аш, несв.; нагнетя̀, ‑иш, мин. св. -их, св., прех. 1. Техн. За бутало, помпа, компресор и под. — вкарвам под налягане течност, въздух, газове в затворен съд, пространство; компресирам. Действието на акумулатора е следното. През подготвителния период, когато разходът на течност в системата е малък, помпата нагнетява течност в акумулатора, буталото и тежестите се повдигат нагоре, обемът на маслото в цилиндъра нараства и акумулаторът се зарежда. Д. Вълков, Х, 89-90. Предназначението на помпата [комбайн] е да нагнетява в хидравличния цилиндър масло под налягане 20-25 кг / см2. М. Дуковски и др., СМ, 431. Съоръженията ще отделят двата газа [водород и кислород], ще отстраняват примесите, а готовата продукция ще нагнетяват в специални метални бутилки. ВН, 1961, бр. 3016, 1. Вентилатори нагнетяват в работните помещения за един час около 86 000 кубически метра и изсмукват 90 000 кубически метра въздух. НТМ, 1961, кн. 10, 13.

2. Прен. Разг. Насилвам, принуждавам някого да направи нещо; натискам. Хайдутите веднага разбраха какво е станало, защото пред дервенджиите турци крачеха двамина овчари, хайдушки верни ятаци. Сигурно ги бяха нагнетили да им покажат пътя, а те водеха агаряните право на вълка в устата. Д. Рачев, СС, 47.

3. Прен. Разг. Създавам, усилвам (напрежение, враждебност, неприятни чувства); наострям. Спорът се изостри и нагнети атмосферата на събранието.

4. Остар. и диал. Натъпквам, набутвам, наблъсквам нещо или някого някъде. И събраха всичко, що намериха книжно,.. книги, ръкописи и пр., събраха ги и ги нагнетиха във вреща. К. Шапкарев, МЖБМ, 27. Селаните се собрале на собор и отсудиле: Петра да го върлат во море. Го ватиле, го нагнетиле во една врека и го ушиле, та го дигнале и го носиле да го върлат во море. СГ, 1894, кн. 1, 275. нагнетявам се, нагнетя се страд. Флуидът се нагнетява от зъбната помпа. Д. Вълков, Х, 201. След излизането от въздухонагревателя газовете се засмукват от специален вентилатор и се нагнетяват към комина, а оттам отиват в околната атмосфера. Я. Якимов, Т, 13.

НАГНЕТЯ̀ВАМ СЕ несв.; нагнетя̀ се св., непрех. За отношения, обстановка — ставам тежък, враждебен, изпълвам се с напрежение и неприятни чувства. Отношенията в семейството много се нагнетиха.Атмосферата се нагнети след критиката на инспектора.

Списък на думите по буква