НАГНЕТЯ̀ВАНЕ

НАГНЕТЯ̀ВАНЕ ср. Техн. Отгл. същ. от нагнетявам и от нагнетявам се; компресиране. Когато вентилаторът служи за нагнетяване на пресния въздух в помещението, а през процепите навън излиза замърсеният, инсталацията се нарича нагнетателна. Й. Вучев и др., О, 128. Според принципа на действие помпите се разделят на две основни групи: а) бутални помпи, при които нагнетяването (транспортирането) на течностите се извършва с помощта на бутало. Ст. Пиперков и др., ЕМ, 57. — Ако решиш и обърнеш регулатора на запалването на два оборота, та искрата да изпреварва малко нагнетяването — говори Пешко, — то тогава можеш и с бензин за сенокосачки да караш. Ч. Шинов, БС, 19.

Списък на думите по буква