НАГНЍВАНЕ

НАГНЍВАНЕ ср. Отгл. същ. от нагнивам; загниване.

Списък на думите по буква