НАГНОЯ̀ВАНЕ

НАГНОЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от нагноявам; загнояване, гноясване. Убождането е много болезнено и опасно. Причинява сил‑

но възпаление и нагнояване, придружено с големи болки. ПН, 1934, кн. 4, 57.

Списък на думите по буква