НАГОВО̀РВАНЕ

НАГОВО̀РВАНЕ1, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от наговорвам1 и от наговорвам се; наговаряне1.

НАГОВО̀РВАНЕ

НАГОВО̀РВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от наговорвам2 и от наговорвам се; наприказване, наговаряне2.

Списък на думите по буква