НАГОДЯ̀ВАНЕ

НАГОДЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагодявам и от нагодявам се; нагаждане1.

Списък на думите по буква