НАГОЛЕМЀЯ

НАГОЛЕМЀЯ. Вж. наголемявам.

Списък на думите по буква