НАГОЛЕМЯ̀ВАНЕ

НАГОЛЕМЯ̀ВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от наголемявам; увеличаване, уголемяване, нарастване. То са знае, че желязото, като е изменило естеството си, наголемило е на тежина. И туй наголемяване е тъкмо равно на тежината на кислорода, що му е оставила водата. С. Бобчев, Ч, 1874, бр. 2, 43.

НАГОЛЕМЯ̀ВАНЕ

НАГОЛЕМЯ̀ВАНЕ2 ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от наголемявам се; възгордяване, надуване.

Списък на думите по буква