НАГО̀НВАНЕ

НАГО̀НВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от нагонвам и от нагонвам се.

Списък на думите по буква