НАГОРЕЩЀНОСТ

НАГОРЕЩЀНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Отвл. същ. от нагорещен. Поетът е достигнал тук [в стихотворението "Жив съм"] до крайна нагорещеност на чувството, когато всичко у него е нажежено до бяло. Лит. ХI кл, 310.

Списък на думите по буква