НАГОРЕЩЯ̀

НАГОРЕЩЯ̀. Вж. нагорещявам.

Списък на думите по буква