НАГОРЕЩЯ̀ВАМ

НАГОРЕЩЯ̀ВАМ, -аш, несв.; нагорещя̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. 1. Правя нещо да стане горещо; нажежавам, сгорещявам. Заповяда [управителят], та нагорещиха плоча, на коя се пече хляб, и на нея привързаха пекаря за някое време. БДн, 1957, 8. Слънчевите лъчи нагорещяват повърхността на Земята.

2. Прен. Изпълвам нещо с напрежение, възбуда; нажежавам, наелектризирам. В средата на февруари, щом замириса на напъпил дрян, очакването на белия вятър тъй нагорещи душите, че селяните изтърваха сънищата си и нощем се ослушваха в пукането на тънкия студ да чуят откъм Тунджа шепот на трева. Д. Вълев, Ж, 100. Всеки ден я [Румена] виждал отблизо, всеки ден е мамела окото му, всеки ден е нагорещявала кръвта му и въображението му, всеки ден е разтуптявала сърцето му. Н. Хайтов, Х, 89. нагорещявам се, нагорещя се страд. Ютията не бива да се нагорещява толкова силно.

НАГОРЕЩЯ̀ВАМ СЕ несв.; нагорещя̀ се несв., непрех. 1. Ставам горещ; нажежавам се, сгорещявам се. Сега четниците стреляха непрекъснато, цевите на пушките им бързо се нагорещяваха. Д. Талев, И, 131. През деня карцерът се нагорещяваше като пещ, а нощем се превръщаше в студен каменен гроб. Х. Русев, ПЗ, 178. Осветената част на Земята би се нагорещила под палещите лъчи на ослепително яркото Слънце. П. Марков, А (превод), 4.

2. Прен. Изпълвам се с голямо напрежение, възбуда; нажежавам се. Отношенията между двамата самозванци [Пазвантоглу и Тръстениклиоглу] се нагорещявали. В. Мутафчиева, КВ, 196. Атмосферата почва да се нагорещява. Иде мой ред, а аз хем уж се не плаша, хем нещо ме стяга за гърлото. Чудомир, Избр. пр, 170.

Списък на думите по буква