НАГОРЕЩЯ̀ВАНЕ

НАГОРЕЩЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от нагорещявам и от нагорещявам се; нажежаване, сгорещяване. Самото одухотворяване на природата, както и динамиката на стиха .. са израз на емоционалния импулс на поета, на крайното нагорещяване на чувството. Лит. ХI кл, 208. Нагорещяването на оръжието води до неточна стрелба.

Списък на думите по буква