НАГО̀РНИЧКО

НАГО̀РНИЧКО нареч. Умал. от нагорно; малко нагорно. По-нататък е доста нагорничко, ще трябва да слезете от каруцата.

Списък на думите по буква