НАГОРЧА̀ВАНЕ

НАГОРЧА̀ВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от нагорчавам1; нагарчане.

НАГОРЧА̀ВАНЕ

НАГОРЧА̀ВАНЕ2 ср. Рядко. Отгл. същ. от нагорчавам2 и от нагорчавам се; вгорчаване, вгорчивяне.

Списък на думите по буква