НАГОРЯ̀

НАГОРЯ̀. Вж. нагарям и нагорявам.

Списък на думите по буква