НАГОРЯ̀ВАНЕ

НАГОРЯ̀ВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от нагорявам и от нагорявам се; нагаряне.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква