НАГОСТУ̀ВАМ

НАГОСТУ̀ВАМ СЕ, -аш се, св., непрех. Гостувам много, до насита. От десет дена ни гостуват тия хора — не им ли омръзна, не се ли нагостуваха?

Списък на думите по буква