НАГОСТЯ̀

НАГОСТЯ̀. Вж. нагостявам.

НАГОСТЯ̀

НАГОСТЯ̀ СЕ. Вж. нагостявам се2.

Списък на думите по буква