НАГОСТЯ̀ВАНЕ

НАГОСТЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от нагостявам и от нагостявам се1; нагощаване.

Списък на думите по буква