НАГО̀ТВЯНЕ

НАГО̀ТВЯНЕ1, мн. няма, ср. Отгл. същ. от наготвям1 и от наготвям се; сготвяне.

НАГО̀ТВЯНЕ

НАГО̀ТВЯНЕ2, мн. няма, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от наготвям2 и от наготвям се; приготвяне, подготвяне.

Списък на думите по буква