НАГОЩА̀ВАМ

НАГОЩА̀ВАМ, -аш, св. и несв., прех. Рядко. Нагостявам1. Такъв многошумен център привличаше, особено в празнични дни, купове гости миряни, които благочестивите жени нагощаваха .. с вишнево сладко. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 61. нагощавам се страд.

Списък на думите по буква