НАГОЩА̀ВАНЕ

НАГОЩА̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от нагощавам и от нагощавам се; нагостяване.

Списък на думите по буква