НАГОЯ̀ВАНЕ

НАГОЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от нагоявам и от нагоявам се.

Списък на думите по буква