НАГРА̀БВАНЕ

НАГРА̀БВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от награбвам и от награбвам се.

Списък на думите по буква