НАГРА̀БУВАМ

НАГРА̀БУВАМ, -аш, несв. (остар. и диал.); награ̀бя, -иш, мин. св. -их, св., прех. На‑

грабвам, награбям. награбувам се, награбя се страд. и взаим.

НАГРА̀БУВАМ СЕ несв. (остар. и диал.); награ̀бя се св., непрех. Награбвам се, награбям се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква