НАГРА̀БЯНЕ

НАГРА̀БЯНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от награбям и от награбям се; награбване, награбуване.

Списък на думите по буква