НАГРА̀ДЕН

НАГРА̀ДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. Който се отнася до награда. Награден фонд.

Списък на думите по буква