НАГРАДЯ̀

НАГРАДЯ̀1. Вж. наградявам1, награждавам и награждам1.

НАГРАДЯ̀

НАГРАДЯ̀2. Вж. наградявам2 и награждам2.

Списък на думите по буква