НАГРАЖДА̀ВАМ

НАГРАЖДА̀ВАМ, -аш, несв.; наградя̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. 1. Давам, присъждам или връчвам някому награда (в 1 знач.); възнаграждавам. Когато генералът ги награди, мнозина от тях [доброволците] окачиха медалите върху скъсаните си ризи. Д. Габе, МГ, 151. Ако бяхте убедени, че съм скромен, нямаше да ме поставяте в това неудобно положение — да бъда чествуван и награждаван. Ал. Гетман и др., СБ, 152. През тази година .. наградихме двама ученици [за активно участие в природозащитната работа]. ПЗ, 1981, кн. 10, 37. За еднаква вина всичките наказвай еднакво, а за еднакъв успех, еднакво награждавай. Ч, 1875, кн. 8, 353.

2. Давам някому, правя някой да има, да притежава нещо добро, ценно, желано; дарявам, възнаграждавам. Бог да те награди, царю, със земни и небесни добрини за твоята щедрост и благочестие. Ив. Вазов, Съч. IХ, 72. Сляпото щастие са търкаля над тях [някои личности], пияната съдбина пръска между тях своите дарове и награждава ги с изобилие. Л. Каравелов, Съч. VII, 7.

3. Прен. Правя някому нещо добро, приятно, проявявам към някого добри чувства, обикн. като израз на благодарност, признателност или на висока оценка; възнаграждавам. Мата, като сметна, че се връща доверието между тримата, награди момъка с една усмивка. Д. Вълев, З, 182. Достатъчно е да посетите пет различни представле‑

ния на различни наши театри, за да се убедите, че публиката ни еднакво награждава най-слабия и най-силния артист. Р, 1925, бр. 193, 3. // Давам някому нещо в замяна на друго или заради преживяно нещастие, зло и под.; възнаграждавам. Сетне промълви: — Има друго нещо, по-важно. И то съвсем променя... Аз... аз съм бременна. .. — Господ те награждава за сичките ти мъки. Д. Талев, ПК, 472. награждавам се, наградя се страд., възвр. и взаим. Които добият по-добри успехи в дисциплина, добро учение, усвояване на културни и хигиенни навици в училището или дома, се награждават. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 125. От учениците са наградиха само онези, които имаха за отговорите на сичките уроци .. средно число 4 и 5. У, 1871, 250. "Арнаутке, със злато ще те обсипя за тази твоя услуга." — Скрий го за себе, аз сама зная да се награждавам. Ст. Ботьов, К (превод), 37.

Списък на думите по буква