НАГРАЖДА̀ВАНЕ

НАГРАЖДА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от награждавам и от награждавам се. — Това са откритията, представени от комисиите за награждаване! О. Василев, Л, 74. — Аз от тебе съм много доволен. И ще кажа на поручик Дончев да има предвид това при първите награждавания. Ив. Мартинов, ДТСЗ, 229-230.

Списък на думите по буква